Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Spracovali sme viac než 230 odvolaní, prichádzajú prvé rozhodnutia z Finančného riaditeľstva SR: potvrdzujú správnosť postupu mesta

Odvolanie voči rozhodnutiu o poplatku za komunálny odpad podalo doposiaľ zhruba 230 občanov. Mesto Lučenec sa každým odvolaním individuálne zaoberalo. Nadriadeným orgánom štátnej správy, ktorý rozhoduje o tom, či je odvolanie odôvodnené, je Finančné riaditeľstvo SR – prichádzajú prvé rozhodnutia. Viac než 200 žiadostí bolo až na meno predkladateľa formálne a obsahovo totožných. V týchto dňoch začalo mesto Lučenec […]
Menej ako 1 min. min.

Odvolanie voči rozhodnutiu o poplatku za komunálny odpad podalo doposiaľ zhruba 230 občanov. Mesto Lučenec sa každým odvolaním individuálne zaoberalo. Nadriadeným orgánom štátnej správy, ktorý rozhoduje o tom, či je odvolanie odôvodnené, je Finančné riaditeľstvo SR – prichádzajú prvé rozhodnutia. Viac než 200 žiadostí bolo až na meno predkladateľa formálne a obsahovo totožných. V týchto dňoch začalo mesto Lučenec a aj niektorí predkladatelia dostávať vyjadrenia odvolacieho orgánu – ich odvolania boli zamietnuté. V doposiaľ vybavených odôvodneniach Finančné riaditeľstvo SR uvádza, že: Výpočet poplatku za komunálny odpad je správny Zrušenie vybraných ustanovení príslušných VZN (všeobecne záväzné nariadenie) nie je dôvodom na to, aby sa VZN považovali za neplatné, prokurátor nenamieta nezákonnosť ustanovení VZN – príslušné VZN sú platné Žiadne ustanovenie zákona o miestnych daniach a poplatkoch neukladá správcovi dane povinnosť plniť neopodstatnené požiadavky poplatníka Námietky voči neprevádzkovaniu zberného dvora sú irelevantné Keďže mesto vo VZN, ktoré je platné, ustanovilo určitú výšku poplatku, návrh poplatníka na určenie inej výšky poplatku nie je možné použiť Zo strany správcu dane – mesta Lučenec, nedošlo k porušeniu zákona č. 582/2004 Z. z. a preto nie je možné zmeniť poplatok za komunálny odpad na rok 2024 tak, ako to navrhuje predkladateľ odvolania Vyrubenie poplatku je v súlade s príslušným VZN mesta Lučenec, v súlade so zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v súlade so zákonom o odpadoch Voči rozhodnutiu Finančného riaditeľstva sa nie je možné odvolať Keďže ide už o niekoľko rozhodnutí s rovnakým zamietavým stanoviskom na podané odvolania s totožnými argumentmi, tak môžeme vyjadrenie nadriadeného orgánu považovať za ustálené – predpokladáme teda, že aj ostatné odvolania predložené s rovnakými dôvodmi budú zamietnuté. Druhú početnejšiu skupinu tvorili odvolania, v ktorých občania žiadali zapracovanie úľav vyplývajúcich z platného VZN o poplatku za komunálny odpad – išlo zhruba o 20 prípadov, ktorým mesto Lučenec vyhovelo. Zároveň dodávame, že občania nemusia podávať odvolania, ak chcú, aby im bola úľava zapracovaná – stačí podať žiadosť o úľavu s potrebnými prílohami podľa VZN po obdržaní rozhodnutia o vyrubení poplatku. Ak občan predložil žiadosť o úľavu skôr, než mu prišlo rozhodnutie, úľava mu bude zohľadnená a bude mu zaslané ďalšie rozhodnutie so zohľadnenou úľavou. Zľavu je možné uplatniť v priebehu celého roka a môže byť zohľadnená aj spätne za rok 2024. Lehota na vybavenie zo strany mestského úradu je v zmysle zákona do januára 2025. 

Páčil sa Vám článok? Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie