Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Vláda predĺžila termíny zúčtovania v dvoch úverových zmluvách s Európskou investičnou bankou

Termíny zúčtovania peňazí z dvoch úverov na spolufinancovanie eurofondov od Európskej investičnej banky (EIB) sa predĺžia. Vyplýva to z dodatkov k dvom zmluvám medzi EIB a Slovenskou republikou, ktoré v stredu schválila vláda. Kabinetu ich predložilo Ministerstvo financií. Prvá zmluva sa týka rámcového úveru od EIB na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoja […]
Menej ako 1 min. min.

Termíny zúčtovania peňazí z dvoch úverov na spolufinancovanie eurofondov od Európskej investičnej banky (EIB) sa predĺžia. Vyplýva to z dodatkov k dvom zmluvám medzi EIB a Slovenskou republikou, ktoré v stredu schválila vláda. Kabinetu ich predložilo Ministerstvo financií.

Prvá zmluva sa týka rámcového úveru od EIB na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014 – 2020. Podpísaná bola ešte v roku 2016 na celkovú sumu 250 miliónov eur. Tieto prostriedky boli vyplatené Slovensku postupne v troch tranžiach a na ich zúčtovanie sa uplatňuje tzv. alokačný proces.

“Keďže platby sa podľa zmluvy o financovaní realizovali preddavkovo, je vyplatenie prostriedkov podmienené doručením podkladov pre EIB, ktoré preukazujú, že prostriedky boli pridelené na financovanie projektov, resp. že vyplatené tranže boli efektívne vyplatené konečným prijímateľom na pokrytie výdavkov, ktoré im vznikli v súvislosti s projektmi,” vysvetlilo ministerstvo.

Jednodňová diaľničná známka bude stáť 5,4 eura, rozhodla vláda

Doteraz bolo podľa rezortu financií alokovaných na projektové výdavky 208 miliónov eur, ostáva teda identifikovať výdavky v objeme 42 miliónov eur. Schváleným dodatkom dochádza najmä k predĺženiu termínov pre predkladanie dokumentov v rámci alokačného procesu. Konkrétne sa posúva termín pre predloženie žiadosti o alokáciu a predloženie záverečnej správy k projektu. Okrem toho sú v dodatku zapracované aj ustanovenia, ktorými sa aplikujú politiky EIB, a to napríklad v súvislosti s ilegálnymi aktivitami, sociálnymi vecami, vylúčenými aktivitami a sankcionovanými subjektmi.

Podobný charakter má aj druhý vládou schválený dodatok. Týka sa dohody o rámcovom úvere od EIB na spolufinancovanie prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Podpísaná bola v roku 2015 v celkovej sume 600 miliónov eur a bol k nej už v minulosti podpísaný jeden dodatok.

Doteraz bolo z tohto úveru v štyroch tranžiach vyplatených 551 miliónov eur. Z toho bolo zatiaľ na projektové výdavky alokovaných 474,4 milióna eur, ostáva tak identifikovať výdavky v objeme 76,6 milióna eur.

“V nadväznosti na uvedené Dodatkom č. 2 k dohode o financovaní dochádza najmä k predĺženiu termínov v rámci alokačného procesu, konkrétne sa posúva termín pre predloženie žiadosti o alokáciu, predloženie záverečných a implementačných správ k projektu a monitorovacej tabuľky pridelených prostriedkov,” spresnilo ministerstvo. Aplikujú sa ním tiež viaceré politiky EIB.

Ani jeden z dodatkov nie je medzinárodnou zmluvou, ktorá by si vyžadovala dlhší ratifikačný proces. Obidva budú platné dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobudnú publikovaním v Centrálnom registri zmlúv. Za Slovensko ich po schválení vládou podpíše ministerstvo financií.

Páčil sa Vám článok? Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie