Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Vláda schválila stanovenie strategických priorít z programového vyhlásenia

Vláda schválila stanovenie strategických priorít z cieľov a zámerov uvedených v Programovom vyhlásení vlády (PVV) Slovenskej repbuliky 2023 až 2027. Urobila tak na stredajšom rokovaní. “Predkladaný materiál prispieva k plneniu schváleného návrhu na vytvorenie systému monitorovania plnenia PVV zo dňa 23. mája 2024, ktorý má za cieľ zvýšiť výkonnosť fungovania štátu s jasným zameraním na […]
Menej ako 1 min. min.

Vláda schválila stanovenie strategických priorít z cieľov a zámerov uvedených v Programovom vyhlásení vlády (PVV) Slovenskej repbuliky 2023 až 2027. Urobila tak na stredajšom rokovaní.

“Predkladaný materiál prispieva k plneniu schváleného návrhu na vytvorenie systému monitorovania plnenia PVV zo dňa 23. mája 2024, ktorý má za cieľ zvýšiť výkonnosť fungovania štátu s jasným zameraním na priority definované v programovom vyhlásení vlády prostredníctvom stanovenia strategických cieľov, nastavenia merateľných ukazovateľov a systému pravidelného odpočtovania miery plnenia strategických cieľov na úrovni ministerstiev,” vysvetlil Úrad vlády.

Na nadstavbu a rekonštrukciu časti detskej nemocnice v Košiciach pôjdu desiatky miliónov eur, rozhodla vláda

PVV obsahuje viac ako 750 záväzkov vlády. Z toho ministerstvá precizovali a stanovili 239 strategických cieľov pokrývajúcich krátkodobé priority (74 strategických cieľov), strednodobé priority (100 cieľov) a dlhodobé priority (65 cieľov) vlády. Ministerstvá zároveň podľa Úradu vlády predbežne navrhli 436 indikatívnych merateľných ukazovateľov pokrývajúcich strategické ciele.

“Indikatívne merateľné ukazovatele budú v úzkej spolupráci Úradu vlády, Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, a ministerstiev precizované počas mesiacov júl až september 2024 do takého kvalitatívneho stavu,” uviedol Úrad vlády v materiáli.

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie