Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Eurokomisia tvrdí, že návrh o začatí postupu pri nadmernom deficite aj voči Slovensku bol oprávnený

Európska komisia v utorok v správe pre médiá spresnila, že uplynulý pondelok Rade Európskej únie (členské krajiny) oznámila, že začatie postupu pri nadmernom deficite bolo oprávnené pre sedem vybraných členských štátov. Týka sa to aj Slovenska. Komisia pripomenula, že túto správu vypracovala ako súčasť jarného balíka európskeho semestra z júna 2024 a podľa Zmluvy o […]
Menej ako 1 min. min.

Európska komisia v utorok v správe pre médiá spresnila, že uplynulý pondelok Rade Európskej únie (členské krajiny) oznámila, že začatie postupu pri nadmernom deficite bolo oprávnené pre sedem vybraných členských štátov. Týka sa to aj Slovenska.

Komisia pripomenula, že túto správu vypracovala ako súčasť jarného balíka európskeho semestra z júna 2024 a podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V správe sa zistilo, že začatie postupu pri nadmernom deficite bolo oprávnené pre sedem vybraných členských štátov – Belgicko, Francúzsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Taliansko.

Odporúčanie Rady Európskej únie

Ďalším krokom je, aby Rada Európskej únie rozhodla o existencii nadmerného deficitu v týchto členských štátoch a na návrh eurokomisie v rámci jesenného balíka európskeho semestra prijala svoje odporúčanie o postupe úpravy a navrhla lehotu na ukončenie nadmerného deficitu.

V správe, týkajúcej sa Slovenska, sa uvádza, že podľa údajov potvrdených Eurostatom (22. 4.) všeobecný deficit verejných financií na Slovensku dosiahol v roku 2023 4,9 percenta HDP a všeobecný vládny dlh predstavoval 56 percent HDP.

Správa Európskej komisie konštatuje, že vlaňajšie prekročenie deficitu nad referenčnú hodnotu tri percentá HDP nie je “výnimočné”, keďže nevyplýva ani z nezvyčajnej udalosti ani z prudkého hospodárskeho poklesu v zmysle Paktu stability a rastu.

Rast reálneho HDP

V roku 2023 vzrástol reálny HDP Slovenska o 1,6 percenta po raste o 1,9 percenta v roku 2022. Prekročenie referenčnej hodnoty stanovenej Zmluvou o fungovaní Európskej únie tiež nie je dočasné, vychádzajúc z prognózy Európskej komisie z jari 2024, ktorá predpokladá, že deficit verejných financií zostane nad úrovňou troch percent HDP v rokoch 2024 a 2025.

Stručne povedané, deficit v roku 2023 bol nad referenčnou hodnotou tri percentá HDP stanovenou v zmluve a nepribližoval sa k tejto hodnote. Prekročenie sa nepovažuje za výnimočné, ako je definované v zmluve a Pakte stability a rastu, a ani nie je dočasné, čo znamená, že kritérium deficitu nie je splnené.

Plánovaný pokles deficitu

Podľa Programu stability na rok 2024 sa plánuje, že deficit verejných financií Slovenska v roku 2024 dosiahne 5,9 percenta HDP. Potvrdzuje to aj prognóza eurokomisie z jari 2024, v ktorej sa tiež uvádza deficit na úrovni 5,9 percenta HDP, ktorý je nad rámec referenčnej trojpercentnej hodnoty HDP.

Nárast deficitu v porovnaní s rokom 2023 odráža pokračovanie existujúcich opatrení na podporu cien energií a nové opatrenia zvyšujúce výdavky ako napríklad trvalé zvýšenie 13. dôchodku, zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo, vytvorenie nového ministerstva cestovného ruchu a športu, novela školského zákona zavádzajúca zákonný nárok na prijatie do materskej školy pre deti staršie ako tri roky či zlepšenie práv detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Páčil sa Vám článok? Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie