Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Inšpirujúce stretnutie v D MS Spišská Nová Ves

„Nedostala som sa tam vďaka tomu, že by som po tom túžila alebo v to dúfala, ale vďaka tomu, že som na tom pracovala“.  /Estée Lauder/ Miestny odbor Matice slovenskej, laureát Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves, 5. 6. 2024 pozval na stretnutie, laureátky Ceny mesta Spišská Nová Ves. Pozvanie prijali MUDr. Oľga Pirochová, laureátka Ceny […]
Menej ako 1 min. min.

„Nedostala som sa tam vďaka tomu, že by som po tom túžila alebo v to dúfala, ale vďaka tomu, že som na tom pracovala“.  /Estée Lauder/

Miestny odbor Matice slovenskej, laureát Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves, 5. 6. 2024 pozval na stretnutie, laureátky Ceny mesta Spišská Nová Ves. Pozvanie prijali MUDr. Oľga Pirochová, laureátka Ceny mesta z roka 2015, za výrazný prínos v oblasti zdravotníctva. Mgr. Irena Kovalčíková, laureátka Ceny mesta z roka 2017, za mimoriadne aktívnu pedagogickú činnosť a rozvoj telovýchovy a športu. Mgr. Eva Šterbáková, Dis. art., laureátka Ceny mesta z roka 2019, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinila o kultúrny rozvoj mesta, jej propagáciu doma i v zahraničí a za vynikajúce tvorivé a významné výsledky v umeleckej činnosti. PhDr. Ružena Kormošová, PhD., laureátka Ceny mesta z roka 2022 za dlhoročnú aktívnu pedagogickú činnosť v oblasti histórie, za mimoriadnu publikačnú činnosť a propagáciu mesta a regiónu Spiša doma i v zahraničí. Mária Roštárová, laureátka Ceny mesta z roka 2004, za podiel na rozvoji mesta na úseku kultúry a športu, tu si na ňu zaspomínali Ing. P. Konig, člen DS Hviezdoslav aj matičiarka  J. Králová. Podujatie malo za cieľ, priblížiť študentom Cirkevného Gymnázia Š. Mišíka s učiteľkami, Mgr. J. Marcinčinovou, Mgr. P. Hurajovou a Mgr. Z. Polomskou a Hotelovej akadémie s učiteľkami PaedDr. G. Takáčovou a Mgr. E. Štirbanovou, na významné  ženy nášho mesta, ktoré svojim postojom k životu, jeho napĺňaním, sa môžu stať vzorom pre mládež. Viac ako 75študentov so svojimi učiteľmi i matičiarmi strávili v príjemnom prostredí DMS čas, naplnený rozprávaním veľmi zaujímavých životných príbehov. Program vyplnili aj nádherné tóny hudby v podaní gitarového kvarteta študentov ZUŠ, ktorých pripravovala Mgr. Alena Mošutová a spievala Mgr. Lea Demeková. Každej našej laureátke venovali jednu skladbu, ako poďakovanie za ich vklad do rozvoja nášho mesta a jeho obyvateľov. Pán primátor Ing. P. Bečarik vo svojom príhovore, vyzdvihol ich vklad a vyjadril to aj  kyticami kvetov. Mgr. J. Prochotská, Ing. E. Kalafutová, J. Králová  a Ing. P. Konigs kyticou kvetov odovzdali na miestnom cintoríne  modlitbu so zapálením sviečky M. Roštárovej. Poďakovanie patrí aj riaditeľovi DMS za ústretovosť a pomoc. Skončilo sa stretnutie, ktoré v „Roku slovenských žien v národnom hnutí“, poukázalo na to, že v každom meste i v každom storočí sú ženy hodne úcty a nasledovania.

Mgr. J. Prochotská

 

 

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie