Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Tornaľa na rok 2024

Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Tornaľa na rok 2024, ktorý bol zostavený v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet mesta Tornaľa na rok 2024 bol schválený dňa 14.12.2023 uznesením MsZ […]
Menej ako 1 min. min.

Na základe nových skutočností, ktoré vznikli v plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta, predkladáme návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Tornaľa na rok 2024, ktorý bol zostavený v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet mesta Tornaľa na rok 2024 bol schválený dňa 14.12.2023 uznesením MsZ č. 262/2023. Rozpočtovým opatrením primátora bol rozpočet v januári upravený jeden krát. Následne k 31.1.2024 sme zaradili do rozpočtu zostatky nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z minulého roku a tiež príjem ZŠ z dobropisov energií hradených z prostriedkov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v celkovom objeme 330 066 €.1. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 17/2024 zo dňa 07.03.2024.K 31.3.2024 sme zaradili do rozpočtu účelovo určené finančné prostriedky v sume 4 572 €.2. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 49/2024 zo dňa 25.04.2024.Rozpočet celkových príjmov a výdavkov k 31.05.2024 predstavuje 11 807 900 €.

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie