Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Aktuálne spravodajstvo

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aktuálne spravodajstvo

Menu

Phishing: Čo to je a ako sa brániť?

Phishing je nástroj kyberzločincov na získavanie citlivých údajov. Ako sa môžeme pred touto hrozbou chrániť? Phishingové útoky sú veľmi sofistikované a často nerozoznateľné od legitímnych komunikácií. Na udržanie bezpečnosti je nevyhnutné rozpoznať znaky podvodných správ a nástroje, ktoré používajú útočníci na klamanie nič netušiaceho používateľa. Jednou z najbežnejších foriem phishingu je zneužitie emailu, kde útočníci […]
Menej ako 1 min. min.

Phishing je nástroj kyberzločincov na získavanie citlivých údajov. Ako sa môžeme pred touto hrozbou chrániť?

Phishingové útoky sú veľmi sofistikované a často nerozoznateľné od legitímnych komunikácií. Na udržanie bezpečnosti je nevyhnutné rozpoznať znaky podvodných správ a nástroje, ktoré používajú útočníci na klamanie nič netušiaceho používateľa.

Jednou z najbežnejších foriem phishingu je zneužitie emailu, kde útočníci vydávajúci sa za dôveryhodné entity žiadajú o osobné informácie. V mnohých prípadoch je ťažké odhaliť podvod, preto dôkladná kontrola správ a ostražitosť sú kľúče k obrane proti phishingu.

Čo je to phishing

Phishing predstavuje formu sociálneho inžinieringu, ktorá má za cieľ vylákať citlivé informácie od nič netušiacich užívateľov prostredníctvom zdanlivo legitímnych komunikácií.

Podvodníci najprv získajú dôveru

Útočníci používajú rôznorodé kanály, ako sú emaily, správy na sociálnych sieťach, telefonáty alebo dokonca falšované webové stránky. Ich metodika je premyslená tak, aby si získali dôveru obete a presvedčili ju o autenticite požiadavky, či už ide o zverejnenie hesiel, finančných údajov alebo iných osobných informácií.

V dôsledku toho je nevyhnutná vyššia úroveň obozretnosti a znalostí o tom, ako správne identifikovať potenciálne phishingové pokusy.

Pôvod a vývoj phishingu

Phishing, ako formu podvodu, sme zaznamenali už v polovici 90. rokov, kedy sa objavil na platforme America Online (AOL).

Prvý známy prípad phishingu použil program s názvom AOHell na získanie hesiel AOL používateľov.

Postupom času sa techniky phishingu vyvinuli a diverzifikovali, reagujúc na zvýšenú digitálnu gramotnosť a technologické zabezpečenie používateľov. Útočníci si osvojili sofistikované metódy imitácie legitimných entít, využívajúc narastajúcu zložitosť digitálneho prostredia.

Neustály vývoj technológií vytvára nové výzvy pre boj proti phishingu. Súčasný phishing je vysoko cielený a často veľmi presvedčivý, čo umožňuje útočníkom dosahovať vyššiu úspešnosť pri získavaní citlivých údajov.

Typické znaky phishingových útokov

Phishingové útoky majú charakteristické rysy, ktoré umožňujú ich identifikáciu a odhalenie.

Naliehavý tón správy: Komunikácia často vyvíja tlak, aby ste okamžite konali.
Špekulatívne výhody: Ponúka výhody, ktoré sú príliš dobré, aby boli pravdivé.
Nepravé odkazy a URL: Adresy URL často obsahujú malé preklepy alebo sú vizuálne podobné legitimným stránkam.
Gramatické a pravopisné chyby: Správy môžu obsahovať nezvyčajné alebo zrejmé chyby.
Chýbajúce alebo nejasné kontaktné informácie: Neobsahuje overiteľné kontaktné údaje odosielateľa.
Požiadavky na citlivé informácie: Požaduje zdieľanie osobných alebo finančných informácií.
Podvodné správy

Neautentické emaily a správy často imitujú známe organizácie alebo služby. Pripomínajú naliehavosť a vyvolávajú pocit strachu alebo vzrušenia, aby ste rýchlo reagovali.

The post Phishing: Čo to je a ako sa brániť? appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie