Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Aktuálne spravodajstvo

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aktuálne spravodajstvo

Menu

Pripomienkujte Zmeny a doplnky č.9 Územného plánu mesta Trenčín

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti a dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám, samosprávnemu kraju a dotknutým obciam prerokovanie Zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Trenčín – Lokality Ozeta, Kara, PD Opatová a Plocha odpadového hospodárstva. Predmetom Zmien a doplnkov č. 9 sú zmeny funkčného využitia plôch s výrobnými regulatívmi na plochy s obytnými a vybavenostnými funkciami, […]
Menej ako 1 min. min.

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania oznamuje verejnosti a dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám, samosprávnemu kraju a dotknutým obciam prerokovanie Zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta Trenčín – Lokality Ozeta, Kara, PD Opatová a Plocha odpadového hospodárstva.

Predmetom Zmien a doplnkov č. 9 sú zmeny funkčného využitia plôch s výrobnými regulatívmi na plochy s obytnými a vybavenostnými funkciami, umožňujúcimi po ukončení procesu prerokovania a schválenia konverziu existujúcich pôvodných priemyselných areálov a pôvodného areálu poľnohospodárskeho družstva. Súčasťou Zmien a doplnkov č. 9 je aj doplnenie plochy odpadového hospodárstva v blízkosti areálu priemyselného parku na Bratislavskej ulici, vrátane špeciálnej regulácie a stanovenia podmienok a parametrov priestorového a funkčného usporiadania územia. 

Verejnosť môže svoje písomné pripomienky k prerokovávaným Zmenám a doplnkom č. 9 adresovať na Útvar územného plánovania, Farská ul. 10 alebo na mailovú adresu adriana.mlyncekova@trencin.sk, a to v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia na webovom sídle a elektronickej úradnej tabuli, resp. do 20. 6. 2024.

Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a dotknuté organizácie sa vyjadrujú jednotlivo.

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie