Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Voľné pracovné miesto:pedagogický asistent

Materská škola, gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu pedagogický zamestnanec, kategória: pedagogický asistent.Pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2024 do 31.08.2025. Rozsah úväzku 100%. Termín nástupu 1.9.2024Žiadosť s potrebnými […]
Menej ako 1 min. min.

Materská škola, gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu pedagogický zamestnanec, kategória: pedagogický asistent.Pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2024 do 31.08.2025. Rozsah úväzku 100%. Termín nástupu 1.9.2024Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na emailovú adresu školy : msgsvobodu@gmail.com, alebo poštou na adresu školy: Materská škola, gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník do 24.07.2024 Kvalifikačné predpoklady:V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancochPožadované doklady: motivačný list žiadosť profesijný životopis súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti fotokópie dokladov o vzdelaní (u úspešných uchádzačov sa budú vyžadovať overené fotokópie) doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní (nie je podmienkou) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k pracovnému výkonu –zákon 138/2009 Z.z.Pracovné podmienky:V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z..

Páčil sa Vám článok? Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie