Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Zahraničie k „nášmu“ atentátu

www.slovanskenoviny.sk/rss Niet pochýb o tom, že pokus o zabitie pána Fica, zatiaľ zdanlivo domácim „zdrojom“, vyvolalo zahraničné reakcie. Jedna z nich začína: Streľba na Roberta Fica, Predsedu vlády Slovenska, 15. mája, bola jasným ťahom tých skrytých síl po celom svete, ktoré reprezentujú globálne financie, aby zastrašili všetkých politikov a vedúce osoby, a chcú určovať osud ľudstva. […]
Menej ako 1 min. min.

www.slovanskenoviny.sk/rss

Niet pochýb o tom, že pokus o zabitie pána Fica, zatiaľ zdanlivo domácim „zdrojom“, vyvolalo zahraničné reakcie. Jedna z nich začína: Streľba na Roberta Fica, Predsedu vlády Slovenska, 15. mája, bola jasným ťahom tých skrytých síl po celom svete, ktoré reprezentujú globálne financie, aby zastrašili všetkých politikov a vedúce osoby, a chcú určovať osud ľudstva. Tá streľba na Premiéra –  Prime Minister – Fica bola nepochybným vojnovým činom. 

Táto vojna bola spustená tajne proti tým, ktorí pracovali na odmietnutí tej neslávnej a pochybnej Pandemickej Dohode World Health Organization, čo je falošná dohoda vypracovaná organizáciami, ktoré predtierajú že sú vládami, a ktoré poskytujú neobmedzené práva tým bohatým a mocným.

Vykonáva to tak, že vytvára netransparentné multinacionálne inštitúcie ktoré pracujú tajne, ktoré si uzurpujú práva občanov, práva lokálnych vlád, národnýcg štátov, a aj všetkých ostatných inštitúcií občiasnskej spoločnosti, ktoré sa odmietajú klaňať pred bábkami a štencami ktoré sú podopierané skytými rukami finančných špekulantov (the money changers).

Tá WHO Pandemická Dohoda – Pandemic Treaty to dokáža vykonať cez tie zrevidované “International Health Regulations – Medzinárodné Zdravotné Pravidlá – ” ktoré zavádzajú moderné formy otroctva – that introduce a modern form of slavery.

Nemuseli sme rozumieť, alebo súhlasiť, so všetkým čo Premiér Robert Fico povedal a vykonal, ale mali by sme mať jasno čo sa týka tej správy, ktorá nám bola doručená prostredníctvom streľby na neho.

Faktom je, že Slovensko odmietlo tú Pandemickú Dohodu – Pandemic Treaty – a že administratíva Premiéra Fica spustila vyšetrovanie v oblasti korupcie okolo tej operácie COVID-19, t.j. toho vakcinačného režimu, a že on osobne vyzýval na vyšetrovania úmrtí, ktoré rezultovali z tých vakcín.

Tieto činy boli spojené so snahami – úsilím, efforts – odmietnuť tie globálne mandáty pre ovládanie energie a ekonomiky, ktoré mali údajne predísť zmene klímy. Ale tie mandáty nemieria na ochranu životného prostredia, ale skôr na vytvorenie absolútnej závislosti na multinacionálnych korporáciách a bankách už len kvôli prežitiu, pre všetkých občanov sveta.

Táto streľba je vojnovým aktom, nie nepodobne zastreleniu Arcivojvodu Franza Ferdinanda Rakúsko-Uhorska 28. Júna 28 1914, skoro presne pred 110 rokmi, v Sarajeve, kúsok na juh od Slovenska.

Táto udalosť je zviazaná ako s globalistickou snahou o rozvrátenie civilnej – občianskej – spoločnosti, tak aj s premenou všetkých obyvateľov Zeme na otrokov, a pripútaných k nacionalistickým bojom medzi štátmi NATO ako Nemecko, Británia, a USA, a Ruskom a jeho spojencami a spriaznencami. Nevieme ešte o tom všetko, ale aj tak si môžeme byť istí, keďže staré príslovie hovorí, že všetky vojny sú vojny bankárov.

Ten rast – rakovinového typu – privátneho majetku a investičných bánk, ktorý zajal – has captured – vládu Spojených Štátov, a ktorý reprezentuje len hŕstku – a handful – tých najbohatších rodín – opäť raz prekročil Rubikon v rámci tej svojej „kampane“ smerom k zničeniu ľudstva, a môžeme si byť istí, že týmto útokom to jasne dávajú najavo celému svetu, teda že akákoľvek politická osoba, ktorá si dovolí postaviť sa tej ich kampani na vynútenie univerzálneho otroctva, ktoré zavedú zmocnením sa kontroly nad zásobami potravín, energie, dopravných systémov, informácií, peňazí a pôdy, — a skombinovaním tej operácie s ovládnutím ľudskej mysle cez nezmyselné zábavy a správy – mindless entertainment and news- , a cez ľudské telo, prostredníctvom vakcín a potravín, bude úplne vymazaná.

Pozerám sa okolo na ostatných kandidátov na prezidenta, očakávam pritom že si uvedomujú nebezpečenstvo obsiahnuté v tomto vyhlásení vojny, a dúfam, že odsúdia ten zločin, že odhalia jeho účel, a že sa so mnou postavia proti tej vláde globálnych financií. Ale, na nešťastie, tento útok mal, zatiaľ, tan zamýšľaný účinok ešte viac zväčšiť už aj tak vrcholnú zbabelosť politikov.

Ale to predsa takto nemôže byť!

Hovorím k občanom Spojených Štátov a k občanom sveta.

K mojím spoluobčanom Spojených Štátov Amerických všetkých vás vyzývam, aby ste rozpoznali toto vyhlásenie vojny ako to čím je: vojna pár ľudí proti ľudstvu ako takému. My sa musíme postaviť proti takémuto vládnutiu niekoľkých bohatých na svojich jachtách, na svojich súkromných ostrovoch a ich prúdových lietadlách, a musíme odmietnuť ich tlak na zničenie naších tiel prostredníctvom lživých medzinárodných dohôd ktoré sterilizujú národné štáty ako tá WHO Pandemická Dohoda.

To ale znamená, že celý náš systém obranný/prieskumný a špionážny musíme transformovať, prebudovať od základov, začať dnes, aby sme mohli ochrániť občana, a odolávať útlaku tých mocných. A je jedno, či to bude len tých zopár odvážnych, ktorí budú viesť prvý útok proti obrovskej presile.

Môžem vám sľúbiť, že my tam budeme s vami, a že budú ďalší, ktorí pôjdu za vami. Choďte odvážne vpred a prostredníctvom vaších odvážnych činov transformujte presne to nebo ktoré tvorí oblohu naších skromných životov.

Bezpečnosť a obrana už viac nebudú pozostávať z ochrany ziskov pre bohatých a mocných alebo povyšovaniu multinacionálnych bánk a korporácií nad občanov a až nad prírodu. Pamätajte si, že väčšina z tých multinacionálnych bánk a korporácií za takýmito útokmi, hoci sa môžu zdať že sú “American” sú v skutočnosti oficiálne v zahraničí, platia malé alebo žiadne dane, a ich majetok je v rukách niekoľkých boháčov, psychopatov ktorí majú pre lokálne orgány štátu a suverenitu len opovrhnutie. Prečo by mali naše deti prelievať svoju krv, alebo krv niekoho iného, aby vytvorili zisky pre tých pár na naše riziko?

Nie, bezpečnosť sa musí byť v plnej miere týkať ochrany ich mysle, ich tiel, intelektuálmej autonómie, a duševnej integrity občanov našej krajiny v súlade so slovami a zmyslom našej Ústavy.

To znamená, bratia vojaci, že vám bolo zverené chrániť ľudí, nie tých boháčov, a to znamená, že tie príkazy, ktoré vám ukladajú podporovať alebo chrániť ten totalitný režim tej pandémie musí byť odmietnutý a, ak je to nevyhnutné, musí sa ustanoviť nový, ktorý reprezentuje ľudí – the people – v súlade s Ústavou. Vy, bratia vojaci, ste prisahali chrániť tú Ústavu a, jej prostredníctvom, naších občanov. Nenachádza sa tam ani jedno slovo o tej súkromne podloženej – held – “World Health Organization,” o bilionárskych investičných bankách, privátnych majetkoch, alebo o Demokratickej a Republikánskej politickej strane, nič z toho nie je nikde v tej Ústave.

Akonáhle je nám jasné, že Spojené Štáty sú konštitučná republika, ktorá sa zodpovedá svojím občanom demokratickým spôsobom, potom budeme pripravení vyčistiť si dom, preseknúť všetky väzby na tie finančné záujmy ktoré akoby „boli uniesli“ široké „oblasti“ našej vlády, a účinne odpovedať na tú vojnu proti suverenite človeka, reprezentovanú týmto útokom na individuálneho politika. Podobné útoky sa tiež odohrávajú aj práve teraz v Spojených Štátoch.

Občania sveta, žiadam o spoluprácu. Musíme vytvoriž medzinárodnú alianciu proti tomuto už plne rozvinutému techno-fašizmu, a musíme bojovať na všetkých frontoch proti týmto silám ktorá sa pokúšajú zredukovať občana na úroveň „idiocy“ cez nahlúplu výchovu, a sterilnú žurnalistiku, a pumpovať do ich tiel plno jedov cez potraviny, nápoje, lieky, a aj ten vzduch ktorý dýchame.

Musíme to urobiť bez toho aby sme sa dali chytiť tým prešibaným „politickým operátorom“ ktorí by nás vtiahli do hnutí ktoré sú kontrolované/riadené presne tými finančnými záujmami ktoré by nás povraždili.

Pridajte sa k nám ešte dnes, nie ako súčasť nejakého skorumpovaného systému „príbuznosti záujmov“ ktorý prináša zisky obchodníkom so smrťou, ale radšej ako súčasť nejakej aliancie občanov Zeme, všade, ktorí stoja za pravdou, za slobodou, za suverenitou, a sú za intelektuálnu, duchovnú a telesnú integritu občana na každej úrovni.

Pridajte sa ku mne, v odsúdení tohto útoku na Predsedu Vlády menom Robert Fico, a tiež sa ku mne pridajte v organizovaní ďalšej fázy odporu občanov založeného na najposvätnejšom texte Ameriky – Deklarácia Nezávislosti. Tá Deklarácia Nezávislosti vyhlasuje, na základe prírodného zákona, ktorý sa datuje do vzdialenej minulosti ľudstva,

“Keď dlhá reťaz zneužívania a bezprávia, sledujúca stále ten istý objekt, prejaví nakoniec motív zredukovania občanov pod absolútny despotizmus, stáva sa právom občana odhodiť takých ľudí, a postaviť si novú ochranu pre svoju budúcu bezpečnosť.”

Ešte ich treba nájsť.

Autorom pôvodného článku je pán Emanuel Pastreich , publikované na Global Research.

Ivan Hečko

/ slovanskenoviny.sk /

Príspevok Zahraničie k „nášmu“ atentátu je zobrazený ako prvý na .

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie