Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Michalovce: V Michalovce sa uplynulý štvrtok konala konferencia s názvom OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM – RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE – MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA V PRAXI….

V Michalovce sa uplynulý štvrtok konala konferencia s názvom 👦 OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM – RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE – MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA V PRAXI. 🙏Čítajte prosíme ďalej 👍 …skôr ako si poviete, že vás či vášho blízkeho okolia sa táto téma netýka. Násilie na deťoch má rôzne podoby, je páchané v rôznych prostrediach a zo strany […]
Menej ako 1 min. min.

V Michalovce sa uplynulý štvrtok konala konferencia s názvom 👦 OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM – RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE – MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA V PRAXI.
🙏Čítajte prosíme ďalej 👍
…skôr ako si poviete, že vás či vášho blízkeho okolia sa táto téma netýka. Násilie na deťoch má rôzne podoby, je páchané v rôznych prostrediach a zo strany rôznych osôb. Zahŕňa všetky formy ujmy, ako je fyzické alebo psychické násilie, ubližovanie alebo zneužívanie, zanedbávanie alebo nedostatočná starostlivosť, zlé zaobchádzanie či šikana 📲🫂. Je to problematika, ktorá si zaslúži pozornosť širokej verejnosti a koordináciu zo strany viacerých inštitúcií.

Na konferencii v našom meste sa poprední domáci aj zahraniční odborníci venovali širokému spektrum tém ako je ochrana detí a žien pred násilím, rizikové správanie sa detí a mládeže, trestná činnosť páchaná mládežou na mládeži či nebezpečenstvá virtuálneho sveta 🧑🏽‍💻.
👥 V úvode sa prítomným prihovoril aj Miroslav Dufinec – primátor mesta Michalovce.
📲📞Monika Rab z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prezentovala Národnú linku na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K.
🫂 Opatreniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa venovala Mária Nunhartová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce.
☑️V dvoch blokoch prednášok vystúpili aj ďalší zástupcovia domácich a zahraničných inštitúcií.
🎭 V predvečer konania konferencie Divadlo pri fontáne odohralo predstavenia s názvom “E pericoloso sporgersi”, o problémoch, ktoré dnešných mladých ľudí zamestnávajú.

Ak sa chcete o téme ochrany detí pred násilím dozvedieť viac alebo chcete niekomu pomôcť, dávame vám do pozornosti tieto stránky.
Facebook: Detstvo bez násilia
Web: https://detstvobeznasilia.gov.sk/
Národná linka na pomoc deťom v ohrození www.viacakonick.sk

📍MICHALOVCE
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí, Michalovce http://www.upsvar.sk/mi
OZ Pomoc rodine https://web.pomocrodine.sk/

ĎAKUJEME, ŽE SA ZAUJÍMATE 🙏

ℹ️ Konferencia sa konala v rámci národného projektu Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti. Na príprave podujatia sa podieľalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Inštitút pre výskum práce a rodiny a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

#michalovce #detstvobeznasilia #viacakonick #nks #TýkaSaMaTo
#detstvo #online #šťastnédetstvo #socialmediaZdroj: Mesto Michalovce

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie