Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Radnica pripomína Prešovčanom v rodinných domoch dôležitý dátum

Mesto Prešov dáva do pozornosti dátum 19. 7. 2024, dokedy môžu obyvatelia Prešova žijúci v rodinných domoch informovať mestský úrad o nimi preferovanom spôsobe riešenia nakladania s ich komunálnym odpadom.Ide o dôležitú súčasť novej odpadovej politiky, na ktorú sa mesto Prešov pripravuje. Do roku 2030 by mal byť podľa strategických dokumentov a záväzkom voči EÚ v celom meste zavedený množstvový zber […]
Menej ako 1 min. min.

Mesto Prešov dáva do pozornosti dátum 19. 7. 2024, dokedy môžu obyvatelia Prešova žijúci v rodinných domoch informovať mestský úrad o nimi preferovanom spôsobe riešenia nakladania s ich komunálnym odpadom.Ide o dôležitú súčasť novej odpadovej politiky, na ktorú sa mesto Prešov pripravuje. Do roku 2030 by mal byť podľa strategických dokumentov a záväzkom voči EÚ v celom meste zavedený množstvový zber odpadu. V Prešove bude prvým krokom zavedenie neváženého množstvového zberu  komunálneho odpadu v rodinných domoch. Zmena sa bude týkať takmer 7000-tisíc domácností a najväčším rozdielom oproti súčasnému systému bude možnosť obyvateľov mesta v rodinných domoch prispôsobiť si objem a počet odpadových nádob, ako aj frekvenciu zvozu odpadu podľa vlastných potrieb.„V súčasnosti platia Prešovčania v rodinných domoch takú istú sumu za zvoz jednej smetnej nádoby, ako aj za zvoz dvoch plných kontajnerov. Nový systém bude oveľa spravodlivejší a adresnejší.  Umožní zvoliť si z troch typov rôznych veľkostí nádob na odpad a prispôsobiť interval jeho vývozu na základe reálneho objemu odpadu, ktorý vyprodukujeme. Verím, že to bude mať aj pozitívny ekologický dopad, nakoľko ľudia začnú vnímať svoju produkciu odpadu aj cez ekonomickú stránku veci a prirodzene budú mať tendenciu tvoriť menej zmesového komunálneho odpadu, dôslednejšie separovať odpad, prípadne kompostovať,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.Blíži sa dátum, do ktorého musia obyvatelia rodinných domov v Prešove oznámiť mestu, akú kombináciu objemu smetných nádob a frekvencie vývozu budú od 1. januára 2025 preferovať.To, ako sa jednotliví majitelia rodinných domov rozhodli nastaviť zber ich zmesového komunálneho odpadu, budú môcť radnici deklarovať na základe riadne vyplneného oznámenia, ktoré mesto rozdistribuovalo do všetkých dotknutých domácností. Vyplnené oznámenie o zapojení sa do systému neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu môžu občania doručiť osobne na podateľni MsÚ v Prešove na Hlavnej 73, alebo v klientskom centre na Jarkovej 26. Oznámenie môžu doručovať aj prostredníctvom pošty na adresu Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov.V prípade, ak Prešovčania doručené tlačivo omylom zahodili, alebo stratili, môžu ho nájsť aj na webovom sídle mesta v záložke > Ako vybaviť v sekcii Životné prostredie, prípadne celý proces zrealizovať elektronicky zaslaním riadne vyplneného oznámenia na e-mailovú adresu odpady@presov.sk, prípadne elektronickým podaním prostredníctvom portálu slovensko.sk.Doručiť oznámenie preferovaným spôsobom mestskému úradu je potrebné stihnúť najneskôr do 19. 7. 2024.

Páčil sa Vám článok? Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie