Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Voľné pracovné miesta:pedagogický zamestnanec a asistent

Materská škola, ul. Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o 2 voľných  pracovných  miestach  na pozíciu pedagogický zamestnanec. &V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných […]
Menej ako 1 min. min.

Materská škola, ul. Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o 2 voľných  pracovných  miestach  na pozíciu pedagogický zamestnanec. &V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o 2 voľných  pracovných  miestach  v rámci implementácie Národného projektu ”Podpora pomáhajúcich profesii 3“ (POP 3) na pozíciu pedagogický zamestnanec. Termín podania žiadosti: do 31. 07. 2024Vašu žiadosť s potrebnými dokladmi zasielajte na adresu Materská škola, ul. Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník alebo na e-mailovu adresu: mslstura@svitel.sk. V prípade nejasností a pre viac informácii kontaktujte Mgr. Vlasta Ďurišinová, riaditeľka MŠ,tel. 054/7522393, 0911 946 691 mslstura@svitel.sk   Kvalifikačné predpoklady V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.,  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov   Požadované doklady žiadosť profesijný životopis motivačný list súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov kópie dokladov  o vzdelaní čestné vyhlásenie o bezúhonnosti lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa  zákona  č. 138/2019 Z. z. Termín nástupu 01.09. 2024 Pracovné podmienky V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, Nariad. vlády SR č. 296/2022 Z. z. Pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2024 do 31. 08. 2025 Miesto výkonu práce Materská škola, ul. Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie