Skip to content
Capital.com – Ticker Tape Widget

Zobraziť viac...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu

Umělá inteligence? Fenomén, který zásadně ovlivní naše životy a výkon práce

Stroj sice nemůže naplno nahradit člověka, ale dokáže pomoci například s automatizací rutinních úkolů. V současné době mají zaměstnanci o nových technologiích mnohem větší povědomí, než si myslíme. Dobře vědí o vychytávkách a technologiích, které jim usnadní a zefektivní práci. Pokud chceme spokojené lidi a zároveň máme ambice zaujmout technicky zdatné talenty, nabídněme jim moderní nástroje. AI je fenomén, který zásadně ovlivní […]
Menej ako 1 min. min.

Stroj sice nemůže naplno nahradit člověka, ale dokáže pomoci například s automatizací rutinních úkolů. V současné době mají zaměstnanci o nových technologiích mnohem větší povědomí, než si myslíme. Dobře vědí o vychytávkách a technologiích, které jim usnadní a zefektivní práci. Pokud chceme spokojené lidi a zároveň máme ambice zaujmout technicky zdatné talenty, nabídněme jim moderní nástroje. AI je fenomén, který zásadně ovlivní naše životy a výkon práce. Pokud budeme vyčkávat, konkurence nám brzo ujede.

Riziko? Algoritmus kopíruje lidské chyby

Rozvoj AI se dramaticky zrychlil a to, co platí dnes, se za týden může změnit. Přestože je nepochybným milníkem v pokroku jako byl začátek internetu, existují také rizika spojená s jejím využitím.

ČTĚTE TAKÉ: Jak získat výjimečné zaměstnance? Čekat na nejlepší se nevyplácí, vysvětluje odbornice

Jako příklad lze uvést případ společnosti Amazon v USA, která před pěti lety využila AI k výběru nejlepších kandidátů, ale systém výrazně upřednostňoval bílé muže. Příčinou bylo strojové učení, které se spoléhalo na historická data, kde se promítly předsudky a nerovnosti z předchozích výběrových řízení. Jako další příklad z praxe lze uvést pokus firmy Google se samoučícím se robotem, který vyhodnocoval životopisy uchazečů. Ten brzy přestal do dalších kol výběrového řízení pouštět ženy, protože měly statisticky kratší délku pracovní praxe, většinou kvůli rodičovské dovolené.

Jako ideální se pro HR jeví spojení silných stránek obou přístupů – rychlost, transparentnost a bezchybnost robota, spolu s city, empatií, zájmem a individuálním přístupem člověka. To nám ukazuje, že se na AI nelze vždy spolehnout, protože algoritmus může kopírovat naše lidské chyby.

Klíčová role správného zadání

Správně vyvinutý algoritmus AI však dokáže předsudky omezit. Klíčem k úspěchu je jednoduchost používání, které zrychlí práci, pokud se naučíme správně pokládat prompty, tj. zadání.

Jelikož AI funguje na základě vývoje sofistikovaných algoritmů a modelů, které umožňují počítačovým systémům učit se z dat, rozpoznávat vzory a provádět úkoly, které byly tradičně vyhrazeny lidské inteligenci. Existuje řada metod a technik, které se využívají.

K AI a dalším inovacím, jako je například automatizace, je potřeba zaujmout jasné stanovisko, a to v každé společnosti zejména kvůli zaměstnancůmBěžně se doporučuje sdílet firemní stanovisko napříč komunikačními kanály. Buďme otevření a upřímní ohledně inovací a nových technologií. Zaměstnanci by měli být dobře informováni o důvodech, proč je (nebo naopak není) nová technologie zaváděna, a jaký bude mít dopad na jejich práci.

Automatizace a AI mění práci

AI i automatizace představují revoluci například ve formě přednastavených služeb Copilot v aplikacích Microsoft 365, naprosto redefinuje kancelářskou práci. To samozřejmě může vzbuzovat i obavy. Navzdory obrovskému pokroku AI lidi o práci nepřipraví, ale změní ji, o tom není pochyb. Poskytněme proto zaměstnancům podporu – pravidelné konzultace, zpětnou vazbu, školení – aby je nové technologie nezavalily, ale staly se přirozenou součástí jejich profesního vývoje a práce.

Určitě se v každé firmě najdou jedinci, kteří jsou nadšenci do technologií a AI. Někde ve firmách se těmto nadšencům říká digitální ambasadoři. Jsou to lidé, kteří ochotně vysvětlí a předvedou kolegům vše potřebné, což má daleko větší dopad, než když celý tým v dobré víře povinně vzděláváme, zásobujeme nezáživnými pokyny nebo nudnými prezentacemi. Podporujme své lidi tak, aby je bavilo vzdělávat sebe i ostatní.

Digitální ambasadoři jsou klíčoví pro budování firemní kultury zaměřené na inovace a digitální technologie.

Digitální prostor je plný AI aplikací. Vybírejme, zkoušejme, informujme se a nebojme se nástroje, které nám nepřináší očekávané výsledky, vyškrtnout ze svého seznamu. Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou.

Co můžeme už nyní očekávat od AI v HR?

Jednou z klíčových výhod, kterou přináší AI do HR, je automatizace. Ta vede k efektivnějšímu a rychlejšímu výběru nejvhodnějších kandidátů na danou pozici. Automatizace a digitalizace se zapojují do předvýběru i procesu komunikace s potenciálními kandidáty. Předvýběr provádí AI podle zadaných parametrů s cílem určit ty, kdo jsou na základě empirických dat nejvhodnější. Roboti pak mohou řešit i přímou komunikaci a odpovídat na dotazy.

Poskytnutí správných informací okamžitě a bez dodatečných nákladů, to jsou výhody využití AI při komunikaci s uchazeči o práci. Ti mají často dotazy a odpovědi potřebují bez dlouhého čekání. V dalších krocích jsou samozřejmě nenahraditelné osobní kontakty, které ale také mohou často probíhat pomocí technologií a videokonferencí.

V čem usnadní automatizace práci personalisty:

Automatizace tvorby pracovních inzerátů.

Nastavení automatického filtrování životopisů podle daných kritérií.

Automatizované plánování pohovorů.

AI nám vytvoří pracovní nabídku pro jakoukoliv pozici, kterou zrovna potřebujeme obsadit. Stačí uvést v systému, koho zrovna hledáme, a necháme systém pracovat za sebe.

AI může přispět také k objektivnějšímu hodnocení kandidátů a zaměstnanců tím, že eliminuje subjektivní posuzování. Algoritmy AI se řídí pouze relevantními daty a dovednostmi, což pomáhá minimalizovat různé předsudky založené na genderu, věku či původu kandidáta.

AI také dokáže objektivně hodnotit a odměňovat. Hodnocení výkonnosti zaměstnanců je klíčovým aspektem pro úspěšné řízení HR v každé organizaci. AI dokáže tyto oblasti (procesy) zlepšit a přinést výhody.

Systémy AI automaticky generují zpětnou vazbu pro zaměstnance na základě jejich výkonnosti. AI podporuje proces plánování a automatizace odměňování, a to na základě výsledků hodnocení a stanovených kritérií. AI umožňuje personalizaci hodnocení výkonnosti pro každého zaměstnance individuálně.

Technologie AI umí zpracovat obrovské množství dat a učit se z nich. Tato data se používají k rozpoznávání obrazů, hlasů a textů a umožňují tak strojům pochopit lidskou řeč, rozpoznat tváře, a dokonce i překládat různé jazyky. To všechno se dá využít k rychlejší a efektivnější práci.

Jedním z největších přínosů AI je její schopnost automatizovat pracovní procesy. Například v oblasti výroby, roboti s AI provádí složité úkoly s vysokou přesností a rychlostí, což vede ke zlepšení produktivity a snížení nákladů. V oblasti služeb, chatboty s AI odpovídají na často kladené otázky zaměstnanců nebo zákazníků, což uvolňuje zaměstnance pro složitější úkoly. AI také pomáhá s analýzou dat. Rychlé zpracování dat a schopnosti odhalit vzorce a souvislosti, které by člověk těžko objevil, dokáže AI poskytnout cenné informace, které pomáhají s rozhodováním a plánováním, a to i v personálním controllingu.

V neposlední řadě je AI velkým pomocníkem v oblasti bezpečnosti práce. Například systémy s AI sledují chování lidí a rozpoznají neobvyklé vzorce, což pomáhá s odhalením potenciálních hrozeb a prevencí rizikových situací.

Populární nástroje na bázi AI

Pluginy jsou populární, ale aplikací, které využívají AI, je mnohem více. Které můžeme využívat ve své denní praxi personalisty?

Tvorba LinkedIn příspěvků

Jestli nemáme zrovna nápady a chuť na vytvoření LinkedIn postu, necháme si ho vytvořit. Můžeme se rovnou nechat inspirovat recruitment kampaněmi, které se v minulosti staly virálními.

LinkedIn Powertools

Pokud chceme dostat GPT (generativní předtrénovaný transformátor) do výsledků našich Google hledání, můžeme použít plugin ChatGPT for Google (Chat GPT je chatbot s AI). Učiníme standardní Google hledání a za chvíli se nám v pravé části vypíše výsledek z ChatGPT.

Texta.ai

Texta je nástroj na psaní blogových příspěvků. Podporuje 26 jazyků včetně češtiny. Texta má i generátory zaměřené na generování LinkedIn reklam, headlinů a souhrnů na LinkedIn profilech, generování názvů videí a dalších prvků.

SheetAI.app

Díky tomuto pluginu do Google Sheets dostaneme aplikaci ChatGPT do prostředí Excelu od Googlu. Stačí si toto rozšíření do Google Sheets nainstalovat a potom využívat funkce SHEETAI přímo v buňkách. Zde např. stačí zadat funkci SHEETAI, aby vytvořila zprávu pro osobu, která má křestní jméno ve sloupci B a použila k tomu informace ve sloupci E.

Aplikace AI – Deeply.cz vygenerovala za použití názvu článku tento text:

„AI a práce s daty mají v oblasti lidských zdrojů (HR) velký potenciál. Zde je několik oblastí, ve kterých se AI a práce s daty mohou uplatnit:

Sběr a analýza dat: AI může pomoci při sběru a analýze velkého množství dat, například životopisů, formulářů nebo výsledků hodnocení. Pomocí strojového učení může AI identifikovat vzory a trendy a poskytnout cenné informace pro rozhodování.

Automatický výběr a hodnocení kandidátů: AI může být použita k automatickému výběru a hodnocení kandidátů na základě jejich životopisů, dovedností a zkušeností. To může urychlit a zefektivnit proces náboru.

Predikce fluktuace zaměstnanců: Práce s daty a AI může pomoci identifikovat faktory, které ovlivňují fluktuaci zaměstnanců. Na základě těchto faktorů může AI předpovědět pravděpodobnost odchodu zaměstnance a umožnit HR oddělení mu přijmout opatření pro zvýšení retence.

Personalizace a rozvoj zaměstnanců: Na základě analýzy dat může AI identifikovat individuální potřeby a preference zaměstnanců a navrhnout personalizované rozvojové plány. To může pomoci zaměstnancům růst a rozvíjet své dovednosti efektivněji.

Analýza výkonu a produktivity zaměstnanců: Práce s daty a AI může pomoci sledovat a analyzovat výkon a produktivitu zaměstnanců. Na základě těchto analýz mohou být přijata opatření pro zlepšení výkonu a efektivity pracovního procesu.“

AI a práce s daty používáme zodpovědně a transparentně, s důrazem na ochranu soukromí a dodržování etických zásad.

Závěrem lze říci, že AI je zde již dlouho a bude nás provázet i v budoucnosti. Je to nástroj, který pomůže zefektivnit procesy v HR, ale nenahradí lidský faktor a strategické rozhodování. Záleží na nás, jak využijeme potenciál AI. Je vzrušující sledovat, jak se AI vyvíjí. Technologie včetně AI nám usnadní práci, ale schopnosti, zkušenosti a talent našich zaměstnanců nahradit nedokážou.

Autor: Ing. Juraj Eisel, Ph.D., lektor a konzultant Centra andragogiky Hradec Králové, pedagog VŠFS Praha a VŠEM Praha

People Management Forum je největší HR sdružení v ČR.

Více než 30 let pomáhá měnit přítomnost i budoucnost HR.

Vydává časopis HR forum plný inspirace, jak rozvíjet a vést druhé i sami sebe.

Ukázkové číslo časopisu na https://hrforum.munipolis.cz/p/aktualni-cislo.

Podporte SIA NEWS!

Vaša podpora nám pomôže pokračovať v činnosti a vývoji systému SIA NEWS.
Ďakujeme za každú vašu podporu.

Zadajte platnú sumu.
Ďakujeme za vašu podporu.
Vašu platbu nebolo možné spracovať.
revolut banner

Kategórie